امداد و نجات
امداد و نجات از جمله لوازم مورد نیازی است که برای استفاده در کلیه درمانگاهها ، بیمارستان ها ، ارگانها به کار میرود . بنابراین درمان مارکت کوشیده تا علاوه بر برآورده کردن انواع نیاز ها به این لوازم کیفیت بالای محصولات را نیز در اولیت های خود قرار بدهد .