مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
ماسک فیلتردار شفاف
با ایمن ترین و هوشمندترین ماسک صورت در جهان با عنوان ماسک لبخند به جنگ کووید19 بروید. این ماسک شفاف با بهره گیری از فناوری استریل اتوماتیک هر گونه میکروارگانیزم ها را فیلتر کرده و اجازه ورود هیچ گونه ویروس یا باکتری را به درون دهان یا ریه های کاربر نمی دهد. این ماسک ضدکرونا از فیلترهای کربن HEPA سری UPA استفاده کرده و شرایطی ایمن در شرایط تنفس کاربران فراهم می کند